Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299
अनु.क्र. नाव पद
1पाटील नामदेव रामचंद्र (राज्यात दुसरा)सहाय्यक उपनिबंधक जि.जळगाव
2सोनवणे समाधान घनश्याम (राज्यात तिसरा)जिल्हा उपनिबंधक वर्ग -१
3पाटील गणेश दशरथ (राज्यात चौथा)राज्य उत्पादन शुल्क वर्ग -१ (एस.पी)
4पवार कपिल जयकरवित्त व लेखा वर्ग -१
5फकीर शबाना सुलतानशहावित्त व लेखा वर्ग -१
6बाविस्कर मनीषा सुरेशजिल्हा उपनिबंधक वर्ग -१
7सपकाळे प्रशांत लक्ष्मणराज्य उत्पादन शुल्क वर्ग -२ (डी.वाय.एस.पी)
8सराफ स्नेहा सुरेश राज्य उत्पादन शुल्क वर्ग - २ (डी.वाय.एस.पी)
9पाटील किशोर पितांबरवित्त व लेखाधिकारी -२
10कोतवाल दिपाली अशोक गट विकास अधिकारी वर्ग -२
11पाटील ममता सुपडू गट विकास अधिकारी वर्ग -२
12चव्हाण प्रवीण मोहनदास (ST राज्यात पहिला)तालुका भुमी अभिलेख


अनु.क्र. नाव पद
1दीपक पाटीलDy.SP
2 डॉ. नितीन कटेकर Dy.CEO
3कैलास महाजनविक्रीकर अधिकारी -१
4समाधान महाजन विक्रीकर अधिकारी -१
5किरण देशमुखना. तहसीलदार
6किरण मोरे ARTO
7योगेश पाटील वित्त व लेखाधिकारी
8श्रीमती योगिता पवार वित्त व लेखाधिकारी
9श्रीमती कुमुदिनी भंगाळे वित्त व लेखाधिकारी
10श्री. हितेश विसपुतेवित्त व लेखाधिकारी
अनु.क्र. नाव पद
1रोहित राजपूत उपजिल्हाधिकारी
2भक्ती काळे तहसिलदार
3निलेश पाटील उपजिल्हाधिकारी
4मिता चौधरी उपजिल्हाधिकारी
5दत्तात्रय पवार ACST
6समाधान सोनवणे तहसिलदार
7जीवन मोराणकर उपशिक्षणाधिकारी
8गणेश गंजरेउपशिक्षणाधिकारी
9निखील पाटील ARTO
10आसिर शेखACST
11तुषार नेरकर मुख्याधिकारी
12प्रियेश महाजन मुख्याधिकारी
13निकिता ठाकरे मुख्याधिकारी
14गोविंद जाधव मुख्याधिकारी
15अश्विनी मांजेमुख्याधिकारी
16वंदना चौधरी ACST
17भारत महेरमुख्याधिकारी
अनु.क्र. नाव पद
1धनश्री नागेश सैदाने Ministry Clerk
2गीता बाळू पाटील Ministry Clerk
3प्रज्ञाचक्षु दयानंद जोडकर Ministry Clerk
4लीना दिलीप चौधरी Ministry Clerk
5पुष्पक सुधाकर विसपुते Ministry Clerk
6धनश्री रमेश सोनवणे Ministry Clerk
7अविनाश अशोक पाटील Ministry Clerk
8जयवंत प्रकाश पाटील Ministry Clerk
9वर्षा विलास पाटील Ministry Clerk
10धीरज एकनाथ जाधव Ministry Clerk
11दीक्षा दिलीपराव साटोने Ministry Clerk
12सचिन भिलकर Ministry Clerk
13सुरज भारत पवार Ministry Clerk
14गोपाळ बाजीराव कहाते Ministry Clerk
15अर्चना प्रभाकर सातपुते Ministry Clerk
16आदित्य निकुंभ Ministry Clerk
17प्रमिला झेंडूराम बगदेरीय Ministry Clerk
18हर्षाली बालाजी पवार Ministry Clerk
19विवेक Ministry Clerk
20डॉ. निलेश पाटील Ministry Clerk