Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299
Courses Images

पूर्व परीक्षा स्वरूप

पेपर 1 - सामान्य अध्ययन (प्रश्न-100, गुण-200)
पेपर 2 - सामान्य क्षमता कल चाचणी (CSAT) (प्रश्न-80, गुण-200) (केवळ पात्रतेसाठी)

पेपर 1 - सामान्य अध्ययन :

 • इतिहास - प्राचीन इतिहास, महायुगीन भारत, आधुनिक भारताचा इतिहास
 • भुगोल - प्राकृतिक भूगोल, जगाचा भूगोल, भारताचा भूगोल
 • भारतीय राज्यघटना व पंचायतराज
 • अर्थशास्त्र
 • सामान्य विज्ञान (रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र)
 • पर्यावरण
 • सद्यघटना (अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय घडामोडी)

पेपर 2 - सामान्य क्षमता कल चाचणी

 • आकलनक्षमता (Comprehension)
 • परस्पर संवादासह आंतरव्यक्ती संवाद कौशल्ये (Interpersonal skill, communication Skills)
 • तार्किक व विश्लेषण क्षमता (Logical and Analytical Reasoning Ability)
 • निर्णय निर्धारण व समस्या निराकरण (Decision Making & problem Solving)
 • सामान्य बौद्धिक क्षमता (General Mental Ability)
 • पायाभूत अंकगणित (Basic Numeracy)
 • इंग्रजी भाषिक आकलन कौशल्य (English Language Comprehension skills)
 • माहितीचे अर्थांतरण (Data Interpretation)

मुख्य परीक्षा स्वरूप

केवळ पात्रतेसाठी पहिले दोन पेपर A आणि B
पेपर A - परीक्षार्थीने भारतीय संविधानात अंतर्भूत असलेल्या अनुसूचितील एक भाषा निवडावी: 300 गुण
पेपर B - इंग्रजी: 300 गुण

पेपर - 1 : निबंध 250 गुण
पेपर - 2 : सामान्य अध्ययन - 1 250 गुण
पेपर - 3 : सामान्य अध्ययन - 2 250 गुण
पेपर - 4 : सामान्य अध्ययन - 3 250 गुण
पेपर - 5 : सामान्य अध्ययन - 4 250 गुण
पेपर - 6 : वैकल्पिक विषय - 1 250 गुण
पेपर - 7 : वैकल्पिक विषय - 2 250 गुण
एकुण गुण 1750 गुण

व्यक्तिमत्त्व चाचणी (मुलाखत)

275 गुण
(मुख्य परीक्षेसाठी वैकल्पिक विषयांची यादी वेबसाईटवर सविस्तर दिलेली आहे.).