Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299
Courses Images
 • परीक्षा स्वरूप

  तीन टप्प्यात: 1) संयुक्त पूर्व परीक्षा 2) मुख्य परीक्षा 3) मुलाखत

संयुक्त पूर्व परीक्षा स्वरूप

PSI/STI/ASO या तिनही पदांसाठी एकच पूर्व परीक्षा घेतली जाते.

पूर्व परीक्षा गुण - 100
प्रश्न - 100
वेळ - 1 तास

विषय :

 • आधुनिक भारताचा इतिहास (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह)
 • भुगोल (प्राकृतिक जग, भारत, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह)
 • भारतीय राज्यघटना आणि पंचायतराज
 • अर्थशास्त्र (भारतीय अर्थव्यवस्था), शासकीय अर्थव्यवस्था
 • सामान्य विज्ञान (रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र)
 • सद्यघटना (अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व प्रादेशिक घडामोडी)
 • अंकगणित
 • बुद्धिमापन चाचणी

मुख्य परीक्षा स्वरूप

PSI/STI/ASO तिनही पदांसाठी पेपर 1 सामाईक घेतला जातो.

पेपर 1
भाषा व सामान्य अध्ययन 100 गुण वेळ-1 तास (वस्तुनिष्ठ)
मराठी 50 गुण (50 प्रश्न)
इंग्रजी 30 गुण (30 प्रश्न)
सामान्य ज्ञान 20 गुण (20 प्रश्न)
(चालु घडामोडी, माहिती अधिकार कायदा 2005, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान)

पेपर 2
सामान्य अध्ययन 100 गुण वेळ-1 तास (वस्तुनिष्ठ)
सामान्य अध्ययन पेपर - 2 स्वतंत्र घेतला जातो.

सामान्य अध्ययन पेपर-2 : अभ्यासक्रम
PSI STI ASO
• बुद्धिमत्ता चाचणी
• महाराष्ट्राचा भुगोल
• महाराष्ट्राचा इतिहास
• भारतीय राज्य घटना
• मानवी हक्क व जबाबदार्‍या
• महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1959 (MH Police Act)
• भारतीय दंड संहिता 1860 (Indian Penal Code)
• फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 (Criminal Procedure Code)
• भारतीय पुरावा अधिनियम
1872 (Indian Evidence Act)
• बुद्धिमत्ता चाचणी
• महाराष्ट्राचा भुगोल
• महाराष्ट्राचा इतिहास
• भारतीय राज्यघटना
• आर्थिक नियोजन
• शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास
• आर्थिक सुधारणा व कायदे
• आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ
• सार्वजनिक वित्त व्यवस्था
• बुद्धिमत्ता चाचणी
• महाराष्ट्राचा इतिहास
• महाराष्ट्राचा भुगोल
• भारतीय राज्यघटना
• राजकीय यंत्रणा- केंद्र सरकार, केंद्रिय विधीमंडळ आणि राज्यसरकार व प्रशासन
• जिल्हा प्रशासन, ग्रामीण आरि नागरी स्थानिक शासन
• न्यायमंडळ
• आर्थिक नियोजन

PSI शारीरिक क्षमता चाचणी - गुण - 100

पुरुष :
धावणे 800 मीटर 50 गुण
गोळा फेक (7.2 किलो) 15 गुण
लांब उडी 15 गुण
पुलअप्स 20 गुण

महिला :
धावणे 200 मीटर (35 सेकंद) 40 गुण
चालणे 3 कि.मी. (24 मिनीट) 40 गुण
गोळा फेक 4 किलो 20 गुण

PSI मुलाखत - गुण 40