Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299
Courses Images

पूर्व परीक्षा स्वरूप

पेपर 1 - सामान्य अध्ययन (प्रश्न-100, गुण-200)
पेपर 2 - सामान्य क्षमता चाचणी (CSAT) (प्रश्न-80, गुण-200)

पेपर 1 - सामान्य अध्ययन :

 • इतिहास - प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास (भारत) आधुनिक भारताचा इतिहास (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह)
 • भूगोल - प्राकृतिक भूगोल, जगाचा भूगोल, भारताचा भूगोल, महाराष्ट्राचा भूगोल
 • भारतीय राज्यघटना व पंचायतराज
 • भारतीय अर्थव्यवस्था
 • सामान्य विज्ञान (रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र)
 • पर्यावरण
 • सद्यघटना (अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक घडामोडी)

पेपर 2 - सामान्य क्षमता कल चाचणी

 • आकलनक्षमता (Comprehension)
 • परस्पर संवादासह आंतरव्यक्ती संवाद कौशल्ये (Interpersonal Skill, Communication skills)
 • तार्किक व विश्लेषण क्षमता (Logical and Analytical Reasoning Ability)
 • निर्णय निर्धारण समस्या निराकरण (Decision Making & Problem Solving)
 • सामान्य बौद्धिक क्षमता (General Mental Ability)
 • पायाभुत अंकगणित (Basic Numeracy)
 • इंग्रजी भाषिक आकलन कौशल्ये (English Language Comprehension skills)
 • माहितीचे अर्थांतरण (Data Interpretation)

मुख्य परीक्षा स्वरूप

एकुण गुण - 800

भाषा
पेपर - 1 : मराठी + इंग्रजी 100 गुण वेळ - 3 तास (लेखी)
पेपर-2 : मराठी + इंग्रजी व्याकरण 100 गुण वेळ - 1 तास (वस्तुनिष्ठ)

सामान्य अध्ययन
पेपर -2 : इतिहास व भुगोल + पर्यावरण 150 गुण वेळ - 2 तास (वस्तुनिष्ठ)
पेपर - 2 : भारतीय राज्यघटना व राजकारण 150 गुण वेळ - 2 तास (वस्तुनिष्ठ)
पेपर - 3 : मानव संसाधन विकास व मानवी हक्क 150 गुण वेळ - 2 तास (वस्तुनिष्ठ)
पेपर - 4 : अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान तंत्रज्ञान 150 गुण वेळ - 2 तास (वस्तुनिष्ठ)

व्यक्तिमत्त्व चाचणी (मुलाखत)

100 गुण
(अधिक सविस्तर माहितीसाठी www.mpsc.gov.in येथे भेट द्या)