Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299
Paper I

• मराठी : मो.रा.वाळंबे + बिनिवाले (Navneet)
शब्दसंग्रह (लीलाधर पाटील) / गोविलकर K’ Sagar
लीलाधर पाटील / बाळासाहेब शिंदे पैकी -1
लोकसेवा प्रकाशन (1984 - 2018 प्रश्न)
• English : संतोष पवार / सुदेश वेळापुरे
(Vocab) A - Z Vocab - सुदेश वेळापुरे
लोकसेवा प्रकाशन (1984 - 2018 प्रश्न)


Paper II 1) Current Affairs - ज्ञानदीप बालाजी सुरणे, आणि पृथ्वीचे दर महिन्याचे मासिक
2) माहिती अधिकार (RTI) :- यशदा, डॉ. शशिकांत अन्नदाते
लोकसेवा हमी अधिनियम - K’ Sagar
3) संगणक व माहिती तंत्रज्ञान (IT.) :- बोबडे, (MS-CIT)
• बुद्धीमत्ता चाचणी : दीपस्तंभ बुद्धीमत्ता
Old Question Paper
• भूगोल : दीपस्तंभ भूगोल
सवदी / महाराष्ट्राचा भूगोल / विठ्ठल पुंगळे
एक Atlas
• इतिहास : गाठाळ /कठारे
• भारतीय राज्यघटना : रंजन कोळंबे
• विज्ञान : दीपस्तंभ प्रकाशन - जयदीप पाटील
ज्ञानदीप - डॉ सचिन भस्के
5-10 क्रमिक पुस्तके