Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299
Paper I

• मराठी : मो.रा.वाळंबे + बिनिवाले (Navneet)
शब्दसंग्रह (लीलाधर पाटील)/ गोविलकर K’ Sagar
लीलाधर पाटील / बाळासाहेब शिंदे पैकी -1
लोकसेवा प्रकाशन (1984 - 2018 प्रश्न)
• English : संतोष पवार / सुदेश वेळापुरे
(Vocab) A - Z Vocab - सुदेश वेळापुरे
लोकसेवा प्रकाशन (1984 - 2018 प्रश्न)
Current Affairs -ज्ञानदीप / बालाजी सुरणे, आणि पृथ्वी परिक्रमा दर महिन्याचे मासिक
माहिती अधिकार (RTI) :- यशदा
संगणक व माहिती तंत्रज्ञान (IT) :- बोबडे, (MS-CIT)
लोकसेवा हमी अधिनियम - K’ Sagar - डॉ. शशिकांत अन्नदाते
Paper II

• बुद्धीमत्ता चाचणी : दीपस्तंभ बुद्धीमत्ता चाचणी - खेमचंद्र पाटील
Old Question Paper
• भूगोल : दीपस्तंभ प्रकाशन - महाराष्ट्राचा भूगोल
सवदी / महाराष्ट्राचा भूगोल / विठ्ठल पुंगळे
एक Atlas
• इतिहास : गाठाळ /कठारे
• भारतीय राज्यघटना : रंजन कोळंबे (Polity) (Only STI)
• अर्थशास्त्र : डॉ. किरण देसले (भाग - 1 व 2)
रंजन कोळंबे
शासकीय योजना (Unique)
Dutt Sundaram (Selected Part Syllabus Wise)