Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299
• मराठी : मो.रा.वाळंबे + बिनिवाले (Navneet)
शब्दसंग्रह (लीलाधर पाटील) / गोविलकर - K’ Sagar
लीलाधर पाटील / बाळासाहेब शिंदे पैकी -1
लोकसेवा प्रकाशन (1984 - 2018 प्रश्न)
• English : संतोष पवार / सुदेश वेळापुरे
(Vocab) A - Z Vocab - सुदेश वेळापुरे
लोकसेवा प्रकाशन (1984 - 2018 प्रश्न)
1)Current Affairs -ज्ञानदीप / बालाजी सुरणे, आणि पृथ्वी परिक्रमा दर महिन्याचे मासिक
2) माहिती अधिकार (RTI) :- यशदा, डॉ. शशिकांत अन्नदाते
लोकसेवा हमी अधिनियम - K’ Sagar - डॉ. शशिकांत अन्नदाते
3) संगणक व माहिती तंत्रज्ञान (IT) :- बोबडे, (MS-CIT)
• बुद्धीमत्ता चाचणी : : दीपस्तंभ बुद्धीमत्ता
Old Question Paper
• भारतीय राज्यघटना : रंजन कोळंबे