Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299
Paper I

• मराठी : मो. रा. वाळंबे, लीलाधर पाटील- दीपस्तंभ प्रकाशन / बाळासाहेब शिंदे पैकी -1
शब्दसंग्रह (लीलाधर पाटील - दीपस्तंभ प्रकाशन ), मो.रा.वाळंबे + बिनिवाले ( Navneet) + गोविलकर K ‘ Sagar
लोकसेवा प्रकाशन (1984 - 2018 प्रश्न)
• English : संतोष पवार / सुदेश वेळापुरे
(Vocab) A-Z Vocab -- सुदेश वेळापुरे
लोकसेवा प्रकाशन (1984 - 2018 प्रश्न
Current affairs -ज्ञानदीप / बालाजी सुरणे, पृथ्वी परिक्रमा दर महिन्याचे मासिक
माहिती अधिकार (RTI):- यशदा
संगणक व माहिती तंत्रज्ञान :- बोबडे, MS-CIT
लोकसेवा हमी अधिनियम - K ‘ Sagar - डॉ. शशिकांत अन्नदाते
Paper II

• बुद्धीमत्ता चाचणी : दीपस्तंभ प्रकाशन - बुद्धीमत्ता चाचणी, खेमचंद्र पाटील
Old Question Paper
• भूगोल : दीपस्तंभ प्रकाशन - महाराष्ट्राचा भूगोल, दीपक बाविस्कर, दिलीप बाविस्कर
सवदी / महाराष्ट्राचा भूगोल विठ्ठल पुंगळे
एक Atlas
• इतिहास : गाठाळ/कठारे
• भारतीय राज्यघटना : रंजन कोळंबे (Polity)