Downloads

• मुलाखतीतून अंतिम निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी_दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे 2019 - Download
• अमरावती व नागपूर मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी -- दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे 2019 - Download
• पुणे मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी -- दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे 2019 - Download
• मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे 2019 - Download
• Cut of List व महत्वाच्या सुचना दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे 2019 - Download
• निकाल दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे 2019 - Download
• परीक्षाकेंद्र निहाय विद्यार्थी यादी दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे 2019 - Download
• महत्वाची सूचना : दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे 2019 - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे/जुन 2019 मुदतवाढ - Download
• दीपस्तंभ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ लिडरशीप डेव्हलपमेंट मुलखात फॉर्म - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान मे/जुन 2019 - Download
• मिशन सक्सेस उन्हाळी शिबीर - 2019 - Download
• दीपस्तंभ व लोकमत यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेतलेल्या 10 मार्च रोजी घेण्यात आलेल्या PSI/STI/ASO सराव परीक्षेची गुणवत्ता यादी. - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती अभियान डिसेंबर २०१८ मुलाखतींतुन अंतिम निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती अभियान डिसेंबर २०१८ मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• दिव्यांग, अनाथ, आदिवासी ग्रामीण होतकरु विद्यार्थ्यांसाठी ...दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान डिसेंबर 2018 - Download
• दीपस्तंभ यशोत्सव निमंत्रण २०१८ - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाअभियान २०१८ - विद्यार्थ्यांसाठीच्या सूचना - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाअभियान २०१८ परीक्षेचा फायनल निकाल - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान २०१८ मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान २०१८ निकाल - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाअभियान २०१८ विद्यार्थी सूचनापत्रक - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाअभियान २०१८ उत्तरतालिका - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाअभियान - Download
• National Institute of Leadership Development Entrance Exam 2018 - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व वाचन प्रेरणा अभियान २०१७ - Download
• निकाल - ट्रिप , कार्यशाळा व पुस्तक भेट - Download
• आडनावानुसार निकाल - Download
• तालुकानिहाय निकाल - Download
• दीपस्तंभ शिष्यवृत्ती महाभियान डिसेंबर २०१७ उत्तरतालिका - Download
• दीपस्तंभ शिष्यवृत्ती महाभियान २०१७ दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेतून मुलाखती साठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• National Institute of Leadership Development Entrance Form & Information - Download
• दीपस्तंभ शिष्यवृत्ती महाभियान २०१६ दिनांक ७ जानेवारी २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेतून मुलाखती साठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• भोपाळ सहलीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• पुणे सहलीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• वेटिंग लिस्ट (जर कोणी विद्यार्थी कॅन्सल झाल्यास) - Download
• एक दिवसीय वर्कशॉप साठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान उत्तर पत्रिका २०१६ - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन अभियान २०१६ - यादी क्रमांक १ (मुलाखतीसाठी निवड झालेले विद्यार्थी) - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन अभियान २०१६ - यादी क्रमांक २ (पुस्तके भेटीसाठी निवड झालेले विद्यार्थी) Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन अभियान २०१६ - यादी क्रमांक ३ (पुस्तक भेटीसाठी निवड झालेले विद्यार्थी) - Download
• १५ जून ला झालेल्या NILD प्रवेश परीक्षेचा निकाल - Download
• Deepstambh National Instistute Of Leadership Development Result - Download
• दीपस्तंभ "शिक्षण क्रांती "- Newsletter Feb & March 2016 - Download
• दीपस्तंभ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप डेव्हलपमेंट 12 वीनंतर 3 वर्षांचा अभ्यासक्रम - Download
• दीपस्तंभ सपर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाअभियान २०१५ अंतिम निकाल - Download
• Deepstambh National Instistute Of Leadership Development - Download
• Deepstambh Summer Courses - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान २०१५ मेरीट लिस्ट - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन अभियान २०१५ -२०१६ -STUDENTS ON WAITING LIST FOR TRIP - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन अभियान २०१५ -२०१६ - STUDENTS SELECTED FOR DELHI TRIP - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन अभियान २०१५ -२०१६ - STUDENTS SELECTED FOR PUNE TRIP - Download
• दीपस्तंभ शिक्षण क्रांती ' Newsletter DEC & JAN 2016 - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान 2015 - उत्तरतालिका - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन शिक्षक अभियान 2015-16 सहल निवड- यादी (क्रमांक 1) - Download
• पुस्तक भेट यादी (क्रमांक 2) - Download
• उर्वरीत सविस्तर निकाल प्राथमिक शिक्षक यादी (क्रमांक 3) - Download
• माध्यमिक शिक्षक यादी (क्रमांक 4) - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन विद्यार्थी अभियान 2015-16,सहलीसाठी होणाऱ्या मुलाखतीसाठी यादी - Download
• प्रेरणादाई पुस्तक भेटीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• 12 डिसेंबर 2015. पुणे येथील एका प्रेरणादायी कार्यक्रमाचे सस्नेह निमंत्रण- Download
• December 2015 Newsletter - Download
• November 2015 Newsletter - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परिक्षा महाभियान-२०१५ आता ऑनलाईन पद्धतीने - Download
• Octomber 2015 Newsletter - Download
• September 2015 Newsletter - Download
• July & August 2015 Newsletter - Download
• दीपस्तंभतर्फे दि.२८ जून २०१५ च्या लेखी परीक्षेतील मुलाखतीस पात्र अंध व अपंग विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• कर्मवीर भाऊराव पाटील शिष्यवृत्ती योजना २०१५ मेरीट लिस्ट - Download
• कर्मवीर भाऊराव पाटील शिष्यवृत्ती योजना २०१५ उत्तरसूची - Download
• रतनलाल सी. बाफना ट्रस्ट २०१५ उत्तरसूची - Download
• Deepstambh Foundation - National Institute of Leadership Development (NILD) Selected Student List - - Download
• Deepstambh Foundation - National Institute of Leadership Development (NILD) Entrance Exam - Download
• Deepstambh National Institute of Leadership Development - Download
• दीपस्तंभ संचलित अंध व अपंग स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र - Download
• दीपस्तंभ अंतिम रिझल्ट २०१४ - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान २०१४ रिझल्ट - Download
• दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान २०१४ उत्तरपत्रिका - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा अभियान २०१४-१५ अंतर्गत सहलीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी - Download
• देणगी पत्र - आपण समाजाच काही देण लागतो…
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन अभियान २०१४ मेरीट लिस्ट - धुळे जिल्हा (मराठी मध्यम)   |   जळगाव जिल्हा (मराठी मध्यम)   |   नंदुरबार जिल्हा (मराठी मध्यम)   |   इंग्रजी मध्यम (सर्व)
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास व प्रेरणा वाचन अभियान २०१४-१५ उत्तरपत्रिका - मराठी माध्यम   |   English Medium
• दीपस्तंभ परीक्षा शिष्यवृत्ती महाभियान २०१४ - Download
• दीपस्तंभ आत्मविश्वास आणि प्रेरणा अभियान २०१४-१५ - Download
• दीपस्तंभ यशोत्सव २०१४ - Download
• Deepstambh ILDC Examination Result Part 2 - Download
• Deepstambh Competitive Examination Leadership Development Course Result - Download
• Deepstambh Competitive Examination Leadership Development Course Entrance Exam Form - Download Form